Opleiding Cloud Engineer

ICT oplossingen worden steeds geavanceerder. Opkomende technologieën als cloud computing, containers en machine learning worden steeds meer toegepast en automatisering is vaker dan ooit een intergraal onderdeel van een ICT oplossing. We zien een verschuiving in de verschillende specialismen. Van een ICT specialist wordt verwacht dat hij/zij bekend is met meerdere ICT domeinen zoals systeem, netwerk, cloud en ontwikkeling.

In dit traject leiden we kandidaten op tot cloud engineer. In de markt heb je hier veel benamingen voor zoals Docker engineer, Kubernetes engineer en het summum Full Stack Cloud Engineer.

Bij ons doen kandidaten ervaring op in het opzetten en inrichten van datacenter oplossingen in de Azure Cloud en ontwikkelen IT automation scripts op basis van Python en Ansible.  Voor het uitvoeren van projecten wordt Azure DevOps gebruikt. Het beheer van scripts gebeurt met Github. Om samen te werken gebruiken we Microsoft Teams. Daarnaast maken we kennis met verschillende technologieën en tooling die zijn uitgewerkt in het overzicht Core Cloud Kennis.

 • De opleiding wordt aangeboden in 5 delen en een deel duurt 8-12 weken. Wekelijks is er één avond klassikaal les.
 • Deelnemers hebben de beschikking over hun eigen Azure cloud omgeving. In deze omgeving worden alle opdrachten van de cursus gemaakt zodat er uiteindelijk een overzicht van alle praktijkkennis terug te vinden is.
 • We maken gebruik van Azure en Cisco lesmateriaal aangevuld met eigen lesmateriaal.
 • Deelnemers worden ondersteund door een e-learning omgeving. Deze omgeving bestaat uit video’s over alle onderwerpen die tijdens de opleiding aanbod komen.
 • Binnen 1,5 jaar haal je Azure certificeringen (AZ-104) Azure Administrator Associate (AZ-400), Azure Devops engineer expert, Network+ en Python (PCEP, PCAP)
 • De klassikale lessen worden opgenomen en beschikbaar gesteld aan de deelnemers.

Theorie en praktijk komen samen

De meeste opleidingen zijn theoretisch van aard. Network31 kiest ervoor om te starten met een avond in de week theorie en daar op aansluitend opdrachten die je thuis gaat maken. Het grote verschil met andere opleidingen is dat onze docent full time beschikbaar is voor vragen. De opgedane kennis kan direct in de praktijk toegepast worden. Iedere opdracht sluit aan op de vorige opdracht waardoor je uiteindelijk een volledige cloud omgeving bouwt zoals je die terug vindt bij bedrijven. De cloud-omgeving wordt opgebouwd aan de hand van onderstaande lagen. Daaronder vind je alle Core Cloud Kennis terug die in ons traject aan bod komen.

Services
Tooling
Systeem
Netwerk
Cloud

Core Cloud Kennis

 

Onderstaande technologie en tools worden tijdens de opdrachten telkens opnieuw ingezet zodat het zeker is dat de kennis geborgd wordt.

Azure – IoT
Internet of things hub
voor IoT devices
Machine learning lab
voor intelligente data toepassingen

DevOps – Project management tool
Microsoft Teams – Collaboration tool
SSH tool voor remote beheer van Windows en Linux server.
SFTP tool voor remote beheer van Windows en Linux servers
Command line interface tool voor (remote) beheer van Windows en Linux servers
Command Line interface voor (remote) beheer van Windows servers en Azure cloud
Visual Studio Code – IDE tool voor het programmeren van scripts/programma’s

SNMP tool
voor het monitoren van
on premise en cloud oplossingen

Kubernetes – Management en orchestration tool voor containers
Python framework voor IT automation scripts
Version control tool voor scripts/programma’s
Linux distributie voor het uitvoeren van penetratietesten en uitvoeren van network hacks
Programmeertaal voor scripts/programma’s (backend)
Centrale Storage oplossing
voor on premise en cloud devices
Centrale Database oplossing
voor on premise en cloud devices
Basis waarop computerprogramma’s met elkaar kunnen communiceren.
Voor het distribueren van
micro-applicaties in een
cloud oplossing
Python framework
voor web en API
oplossingen

Opmaaktaal voor frontend oplossingen
Scriptingtaal voor scripts/programma’s (backend)
Opmaaktaal voor frontend oplossingen
Azure webapp service voor web en mobile applicaties
Operating system

Networking in de cloud en on premise
Operating system
Microsoft Azure Cloud platform

Korte inhoud en certificering per deel

 

 

 

 

In deel-1 bouwen we een Azure datacenter oplossing en een test- en ontwikkelomgeving voor IT oplossingen. Met scripts testen we IT oplossingen, je moet hierbij denken aan scripts waarmee we een server en netwerkproces automatiseren zoals het aanmaken van resources en uitrollen van configuraties.

De omgeving bestaat uit virtuele machines, Azure services en een virtuele netwerkomgeving. In de virtuele netwerkomgeving worden nieuwe en bestaande netwerk omgevingen gebouwd en getest. Azure DevOps wordt gebruikt voor het uitvoeren van projecten, Github voor het beheren van scripts en Microsoft teams voor collaboration. Daarnaast maken we kennis met verschillende technologieën en tooling.

In het theorie gedeelte behandelen we het Azure administrator traject. In dit traject worden de Azure core componenten behandeld. We sluiten deel-1 af met het Azure administrator Associate AZ-104 examen.

Wat verder in de opleiding verdiepen we onze azure-kennis en gaan we ook op voor het Azure Devops Engineer exam (AZ-400)

We gaan niet leren een netwerk fysiek te bouwen maar wel wat er allemaal gebeurd op het netwerk zodat we met de belangrijkste topics van N+, CCNA en CCNP kunnen werken.

Een netwerk bestaat o.a. uit routers, switches en 4G- en 5G masten. Het grootste netwerk van de wereld is het Internet 

In dit onderdeel behandelen we de core componenten van een netwerk infrastructuur en de belangrijkste onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: routers, switches, netwerk protocollen (BGP, OSPF) en services.

In dit deel behandelen we het Python PCEP-30-01 certificeringstraject. PCEP staat voor Certified Entry-Level in Python Programming. We sluiten dit traject af met het PCEP-30-01 examen en we gaan ook dieper in op de onderwerpen uit deel-1.

We gaan aan onze Azure omgeving een Azure IOT hub toevoegen en we koppelen onze Azure omgeving aan een on-premise omgeving.

In dit deel behandelen we het Python PCAP-31-02 certificeringstraject. PCAP staat voor Certified Associate in Python Programming. We sluiten dit traject af met het PCAP-31-02 examen en we gaan ook dieper in op de onderwerpen uit deel-1 en 2. Aan onze Azure omgeving voegen we een Database en Machine learning lab toe.

In dit deel behandelen we het Python PCPP-32-1 certificeringstraject. PCPP staat voor Certified Professional in Python Programming. We sluiten dit traject af met het PCPP-32-1 examen. We gaan ook dieper in op de onderwerpen uit deel-1, 2 en 3. Aan onze Azure omgeving voegen we Azure webapp, dockers en Kubernetes toe en voor front end developement behandelen we HTML, CSS, JavaScript en Flask

Nog meer weten download hier de pdf

Eindresultaat cloudopdrachten

Contact opnemen

Wil je meer weten over deze opleiding en de samenwerking met network31 gebruik dan ons contactformulier en we nemen snel contact met je op.

  Naam

  E-mail

  Onderwerp

  Bericht